Xuan Zang (2016)


Synopsis:


N/A

Xuan-Zang-2016.jpg
Stars:Xiaoming Huang, Zheng Xu, Purba Rgyal, Jin Luo
Origine:China, India
Réalisateur:Jianqi Huo
Langue:Chinese, Sanskrit, et 100% doublée en français
Libéré:29 Apr 2016
Durée: 90 min
Écrivains:Jingzhi Zou (screenplay)

Lancer le film:

Xuan Zang (2016) Regarder 71442 vues
Xuan Zang (2016) Télécharger 23814 reçu